กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ


พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-08 15:48:56    72     9 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่างด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

พนักงานราชการ พ.ศ.2547

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-08 15:45:10    62     10