แปลงใหญ่ข้าว


คู่มือการดำเนินงานแปลงใหญ่ปี 2564

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:51:19    41     4 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:44:26    37     1 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบเดี่ยว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:43:25    39     0 

ใบสมัครแปลงใหญ่

ใบสมัครแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:38:08    39     2