แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และGAP


ผลิตข้าวอินทรีย์ แบบเดี่ยว

แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2022-08-31 12:11:37    11     2 

คู่มือการดำเนินงานแปลงใหญ่ปี 2564

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:51:19    60     5 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:44:26    58     5 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบเดี่ยว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:43:25    61     1 

ใบสมัครแปลงใหญ่

ใบสมัครแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2021-06-10 09:38:08    68     3