ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์


ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-11-23 11:21:24

อ่านต่อ...

จัดประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 16:23:03

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ที่ทำการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 15:45:21

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร่วมกับส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 15:34:48

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรม หว่านวันแม่ ประจำปี 2565

จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 15:29:11

อ่านต่อ...

การขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีภาครัฐ Govemment Data Catalog จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุม"การขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีภาครัฐ Govemment Data Catalog จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-20 15:05:04

อ่านต่อ...

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-20 15:01:06

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ร่วมออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-20 14:55:26

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-07-26 02:05:13

อ่านต่อ...

เข้าร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

เพื่อจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-07-26 01:57:05

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีบวงสรวงองค์นาคาธิบดี ศรีสุทโธ

บริเวณที่ประดิษฐานพญานาคราช โครงการชลประทานบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-07-24 21:25:34

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-07-24 21:19:38

อ่านต่อ...