ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์


ประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 11:08:04

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นระดับ จังหวัด ปี 2565

คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่น 16 กลุ่ม 8 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 11:00:17

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์ฯ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระบบ F.M. 101.75mHz

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:51:42

อ่านต่อ...

ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q

ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:46:45

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:15:24

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานปี 2565

โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 09:58:58

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 09:50:37

อ่านต่อ...

BCG Model ด้านการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 09:40:45

อ่านต่อ...

โครงการพระราชดำริ

ออกติดตามให้คำแนะนำและขยายผลพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 09:30:31

อ่านต่อ...

ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 09:16:19

อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมเห็ด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-04-18 15:57:17

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมเเสดงความยินดีเเก่น้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์

นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-04-18 15:52:27

อ่านต่อ...