ข่าวกิจกรรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์


Sample project image

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-11-23 11:21:24

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 16:23:03

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ที่ทำการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 15:45:21

อ่านต่อ...
Sample project image

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร่วมกับส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-10-25 15:34:48

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร


ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2022-03-01 09:57:18    84     27 

วันสำคัญกรมการข้าว


Sample project image

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:31:32

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2564

งานวันข้าวฯ จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าว เสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ 4-6 มิ.ย.นี้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2021-05-21 10:22:41

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

คลังความรู้


ลิงค์น่าสนใจ