ข่าวกิจกรรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์


Sample project image

ประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 11:08:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นระดับ จังหวัด ปี 2565

คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่น 16 กลุ่ม 8 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 11:00:17

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์ฯ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระบบ F.M. 101.75mHz

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:51:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q

ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:46:45

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร


ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์   2022-03-01 09:57:18    25     3 

วันสำคัญกรมการข้าว


Sample project image

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2022-05-18 10:31:32

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2564

งานวันข้าวฯ จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าว เสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ 4-6 มิ.ย.นี้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 2021-05-21 10:22:41

อ่านต่อ...

การบริการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

คลังความรู้


ลิงค์น่าสนใจ