ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ
  •   2021-12-09 13:05:42    473     72

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044634955


  • bytes