ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว


    ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จากห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว ส่งสัญญาณมา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

   

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จากห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว ส่งสัญญาณมา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้