ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมเเสดงความยินดีเเก่น้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์


    นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ปี 2565

   

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานสาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 3 ราย พร้อมแสดงความยินดีที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้งานภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทุกท่านจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป