ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมเห็ด

   

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยมี ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดเป็นประธานรับมอบผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์