การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์


๖. การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

 

ระยะกล้า = สีใบ สีลำต้น ทรงต้น และความสูง

 

ระยะแตกกอ = ความสูง ลักษณะของใบและลำต้น สีของใบและลำต้น มุมของใบกับลำต้น                                                 ทรงกอ และข้าววัชพืช

 

ระยะออกดอก = ความพร้อมในการออกดอก สีและความสูงของรวง ความยาวของคอรวง ขนาดและลักษณะของใบธง และลักษณะของเมล็ดและรวง

 

ระยะโน้มรวง = สีและลักษณะของเมล็ด  สีและลักษณะของรวงข้าว ลักษณะการตั้งของใบธง

 

ระยะข้าวก่อนเก็บเกี่ยว = การแก่ของใบ ความพร้อมเพรียงในการสุกแก่ สีและลักษณะของเมล็ด และความแตกต่างของต้นข้าวและเมล็ดกับต้นข้าวพันธุ์ที่ปลูกก่อนการเก็บเกี่ยว