หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)


    จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร่วมกับส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ

   

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร เข้าร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เพื่อจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร่วมกับส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบากเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์