จัดประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ


    โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565

   

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ พร้อมมอบหมายให้นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565 เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การซื้อขาย ราคา จุดรับผลผลิต แผนการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์