ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565

   

วันที่ 10 กันยายน 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร เข้าร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2565 โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์