ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
  •   2021-09-10 11:17:31    284     18

ร่วมกับมหาวิยาลัยแม่โจ้ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งได้จัดทำโครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 จำนวน 30 ทุน
2. โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขท้ยธรรมาธิราช เปิดรับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564 จำนวน 30 ทุน
หากสนใจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5797435 ต่อ 3612 หรือ 095-5425663 (ปุณยนุช)


  • bytes  

  • bytes