ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ภาคคตะวันออกเฉียงเหนือ
  •   2021-09-21 16:03:53    286     23

รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏนะคะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวจ้า
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ภาคคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏนะคะ
หากสนใจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5614970


  • bytes  

  • bytes