ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ
  •   2021-09-28 11:22:49    490     83

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-634955  • bytes