ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ
  •   2021-09-28 11:22:49    447     81

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-634955  • 1504961 bytes