ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์
  •   2021-10-15 09:57:38    473     58

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  • bytes